Vzdělávání a výzkum

A Rocha - křesťané chrání přírodu

A Rocha je mezinárodní křesťanská organizace, kterou Boží láska inspiruje k práci ve vědeckém výzkumu, environmentálním vzdělávání a komunitně zaměřených ochranářských projektech.

více »

ACET ČR o.s.

ACET ČR o.s. je charitativní organizace, která nabízí své služby zdarma, ale přijímá příspěvky od dárců.

více »

Aktivační centrum – Jsme tady

Naše centrum poskytuje ambulantní služby dětem a mládeži s kombinovanými vadami tělesnými, smyslovými ve věku od 16 do 26 let, kteří jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

více »

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost.

více »

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Jsme různí, ale patříme k sobě. Každý člověk je jedinečný a zasluhuje respekt.

více »

Dílna Eliáš

Občanské sdružení Dílna Eliáš provozuje keramickou dílnu, ve které pracují lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Společnou činností chceme přispívat ke smysluplnému naplnění života všech lidí, kteří do dílny přicházejí.

více »

Domov svaté Rodiny

Domov svaté Rodiny poskytuje celoroční pobytové a sociální služby dospělým osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy.

více »

Nadace "Mateřská naděje"

Organizujeme pomoc a podporu neplodným manželským i nemanželským párům a ženám postiženým opakovaným potrácením.

více »

Nadace dřevo pro život

Posláním nadace je propagovat komplexně pojatou péči o dřevěné bohatství a pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využívání dřeva ve všech oblastech lidské činnosti.

více »

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí.

více »

Národní síť podpory zdraví, z.s.

Jsme zdravotničtí profesionálové v oboru prevence nemocí a učíme lidi, co je pro zdravý život opravdu důležité.

více »

Občanské sdružení PETIT

Občanské sdružení PETIT je nevládní nezisková organizace, která pomáhá dětem s postižením v integraci do společnosti.

více »

Persefona z. s.

V Persefoně řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí ze všech stran. Poskytujeme odborné sociální poradenství obětem a jejich blízkým, realizujeme program zaměřený na zvládání agrese.

více »

Projekt Šance

Preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, které žijí v ČR v zapomenutí.

více »

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s.

„Neděláme velké věci, snažíme se pomáhat li-dem a věříme, že naše práce má pro všechny smysl“.

více »

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s.

Občanské sdružení Wlaštovka zajišťuje širokou podporu Waldorfské základní škole Wlaštovka Karlovy Vary.

více »

Spolek Tvořivé srdce

Naše heslo je " Kdo tvoří, ten nezlobí " . Tvořit může každý a v každém věku ;-)

více »

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Cílem obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno je pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života.

více »

ZDrSEM - první pomoc zážitkem

ZDrSEM je systém zdravotních seminářů první pomoci, projekt Prázdninové školy Lipnice - Outward Bound Česká republika.

více »

Reklama, která pomáhá