Zprostředkování dobročinnosti a podpora dobrovolnictví

A L E N - sdružení žen postižených rakovinou

Klub si dává za hlavní svůj cíl pomáhat všem ženám, které onemocněly rakovinou prsu.

více »

ADAM DĚTEM, o.s.

Naše práce je věnována všem dětem...

více »

ADRA, o.s.

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi.

více »

Armáda spásy v ČR

Armáda spásy poskytuje sociální služby na základě křesťanských zásad pro osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci.

více »

Centrum Hina o.s.

Náplní občanského sdružení je pomáhat dětem a to nejenom v ústavní péči, ale i dospělým osobám s handicapem, ale i ženám v tísni.

více »

Český červený kříž

ČČK působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné.

více »

Člověk v tísni, o. p. s.

Člověk v tísni etabloval jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

více »

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Celorepublikově poskytujeme sociálně zdravotní, vzdělávací a pastorační služby.

více »

Diecézní charita Litoměřice

Charita je nestátní nezisková organizace, která se snaží prostřednictvím svých služeb a projektů pomáhat lidem v nouzi. Její pomoc vychází z křesťanských zásad bez ohledu na politické smýšlení lidí, jejich rodinné uspořádání, sexuální orientaci, postavení, příslušnost k etnické či...

více »

Etincelle, o.s.

Posláním sdružení je pomáhat klientům poskytovatelů sociálních služeb po celém území České republiky s důrazem na aktivity v regionu Středočeského kraje a hlavního města Prahy.

více »

HESTIA, o.s.

Již více než 20 let se věnujeme rozvoji, podpoře a propagaci dobrovolnictví. Dobré mezilidské vztahy v naší společnosti a ochota k nezištné pomoci druhým jsou stále motorem naší práce.

více »

Charita Česká republika

Nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí

více »

Nadace dřevo pro život

Posláním nadace je propagovat komplexně pojatou péči o dřevěné bohatství a pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využívání dřeva ve všech oblastech lidské činnosti.

více »

Nadace HAIMAOM

Cílem nadace je podporovat rozvoj transplantace kostní dřeně a pomoci lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami srážení.

více »

Nadace táta a máma

Posláním NADACE TÁTA A MÁMA je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

více »

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Naším posláním je usilovat o kontinuální a systematické řešení problematické situace seniorů v České republice a zlepšení kvality jejich života.

více »

Nadační fond Betlém nenarozeným

Nadační fond podporuje projekty zaměřené na ochranu života, především na ochranu dětí před narozením. V omezené míře rozvíjí také humanitární činnost.

více »

Nadační fond Dětský úsměv

Cílem Nadačního fondu je všestranná pomoc dětem umístěných v Dětském centru v Praze 4 - Krči.

více »

Nadační fond Emil

Emil pomáhá získávat finanční prostředky na vytvoření sportovního zázemí pro handicapované děti.

více »

Nadační fond Sluníčko pro děti

Činnost nadačního fondu je zaměřena na pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, nemocným dětem a dětem ze sociálně slabých poměrů.

více »

Nadační fond Veronika

Hlavní cíle "Nadačního fondu Veronika" si klademe zřízení a provozování denního centra pro těžce zdravotně postižené občany se zaměřením na rehabilitační a fyzioterapeutické služby a sociální péči.

více »

Občanské sdružení PETIT

Občanské sdružení PETIT je nevládní nezisková organizace, která pomáhá dětem s postižením v integraci do společnosti.

více »

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací.

více »

Reklama, která pomáhá